FANCAR s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Zvolávacie akcie

Mitsubishi Motors Corporation dlhodobo dbá na to, aby váš voz bol úplne bezpečný a spoľahlivý.

Aj napriek všetkej starostlivosti a prísnej kontrole kvality, ktoré prebiehajú vo výrobe, sa môže stať, že je potrebné dodatočne na vozidle vykonať zásah alebo preventívnu výmenu dielu, bez ktorých by potenciálne mohla byť ohrozená bezpečnosť alebo spoľahlivosť vášho vozidla. V takom prípade spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation vyhlási zvolávaciu akciu a informuje svojich zákazníkov o tejto skutočnosti osobným listom.

Aj keď sa na vaše vozidlo vzťahuje niektorá zvolávacia akcia, chceme vás uistiť, že je zaistená bezpečnosť a funkčnosť vášho vozidla a nič tak nebráni v jeho riadnom používaní. Napriek tomu vám vrelo odporúčame, aby ste so svojím vozidlom Mitsubishi čo najskôr navštívili autorizovaný servis, kde vám BEZPLATNE vykonáme všetky úkony zvolávacej akcie.

Dovoľujeme si pripomenúť, že zvolávacie akcie a ich správne prevedenie môžu zabezpečiť výhradne autorizovaný servis Mitsubishi, ktoré vám ponúkajú svoje ďalšie výhodné služby:

 

Ako zistiť, že sa zvolávacia akcia týka môjho vozidla?

Okrem vyššie spomínaného listu môžete túto informáciu zistiť aj prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Stačí zadať VIN kód vášho vozidla do vyhľadávacieho políčka.

  • VIN kód je identifikačné číslo vozidla, ktoré je vyrazené na karosérii vozidla a uvedené v overení o evidencii vozidla (OEV). Je tvorené kombináciou 17 písmen a číslic. Stlačením tlačidla "Hľadať" si jednoducho overíte, či v databáze výrobcu existuje relevantná zvolávacia akcia práve pre vaše vozidlo.

 

Všetky poskytnuté informácie sú bez záruky a môžu byť priebežne doplňované či aktualizované. Pre aktuálne informácie kontaktuje autorizovaný servis Mitsubishi Motors.


: